กาชาดชวนจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2564 และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตลอดเดือนเมษายน 2564

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนของทุกปี มีวันสำคัญของคนไทย ที่ร่วมกันทำความดี ในวันนั้นก็คือ วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 44 ปี พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของการทำงานที่เสียสละ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ โดยทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทย และยังทรงเผื่อแผ่ไปยังราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภารกิจของสภากาชาดไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยหลากหลายด้าน ทั้งบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนงานบริการโลหิต เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความปีติยินดี และภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างยิ่ง ส่งผลทำให้มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

          ในโอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโพสต์ภาพและข้อความติด #เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ และตั้งค่าข้อความเป็น Public (สาธารณะ) ตลอดเดือนเมษายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ทั้ง 6 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต

  • หากไม่แน่ใจว่ามีความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID-19 ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 14 วัน 
  • ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.