กาชาดชวนคนรุ่นใหม่ รวมพลังผู้ให้ ต่อพลังชีวิตด้วยการบริจาคโลหิต รับ “สายคล้องหน้ากาก BRAND’S Young Blood Challenge”

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปีรวมพลังแห่งผู้ให้ ส่งต่อพลังชีวิตด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “แบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564 (BRAND’S Young Blood 2021)” ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ สายคล้องหน้ากากอนามัย Brands Young Blood Challenge” จำกัดจำนวน 80,000 ชิ้น หรือจนกว่าของจะหมด ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์โลหิตของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าการบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าแต่ละปีจะสามารถจัดหาโลหิตได้เพิ่มมากขึ้น แต่คงยังขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การจัดหาโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องรณรงค์จัดหาโลหิตคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปี ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาและเยาวชน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีโลหิตที่มีคุณภาพ และเป็นกลุ่มที่สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต จึงต้องรณรงค์ให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้ามาเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัว  เพื่อบริจาคโลหิตอย่างถูกต้อง รวมถึงผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคแล้วหรือผู้บริจาคประจำ สามารถเพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตมากขึ้นจากปีละ 1 ครั้ง เพิ่มเป็น 2 ครั้ง จนถึง 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ “แบรนด์พลังเลือดใหม่ 2564” (BRAND’S Young Blood 2021) โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 มอบ “สายคล้องหน้ากาก BRAND’S Young Blood Challenge” จำกัดจำนวน 80,000 ชิ้น  หรือจนกว่าของจะหมด ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี ได้ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ  ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต

  • ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริงหากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.