ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 อัตรา