ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญ
พระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567

ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา
2 เมษายน 2567