วันที่

10 May

เวลา

09:00 - 15:00

The Line Jatujak-Mochit

988 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : จอดด้านหลังอาคาร


 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.