วันที่

02 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2150 0900

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม We Before Me อาคาร B ชั้น 3

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.