โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่

25 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสงฆ์

ตึกกัลยาณิวัฒนา 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ – 0 2640 9537 ต่อ 3625

สถานที่เจาะ – ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.