เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

วันที่

23 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

1031 ถนน เพลินจิต เเขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2119 7777 ต่อ 1300

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม B4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.