เซ็นทรัลพลาซา บางนา

วันที่

25 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ที่อยู่ : 1090 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2763 6000

สถานที่เจาะ : ด้านหน้า KFC

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.