อาคารชุดมโนรม

วันที่

02 พ.ย. - 03 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารชุดมโนรม

3354 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 249 4161 ต่อ 154

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารมโนรม(ฝั่งสิรินรัตน์)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.