วันที่

29 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

ฝ่ายครัวการบิน บมจ.การบินไทย (ดอนเมือง)

171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 592 1172

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมดอนเมือง ชั้น 3

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.