วันที่

02 พ.ย. - 03 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 575 7054

สถานที่เจาะ : อาคาร 9 ชั้น 1

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.