วันที่

03 พ.ย. - 04 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 505 7011

สถานที่เจาะ : อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าห้องสัมมนา

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.