วันที่

05 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. กสท โทรคมนาคม

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 104 3246

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 อาคารสโมสร (ตึกใหม่)

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.