คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่

28 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2579 5739

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารชูชาติ กำภู เยื้องที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.