วันที่

10 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

การประปานครหลวง

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 500 2595 ต่อ 1593

สถานที่เจาะ : อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.