วันที่

20 Nov - 21 Nov

เวลา

08:30 - 15:30

สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม

33/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2403 1213

สถานที่เจาะ : ชั้น 3

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.