วันที่

28 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กองพันทหารสื่อสารที่ 21 กองทัพภาคที่ 1

126 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : อาคารกองร้อยสาย และวิทยุถ่ายทอด

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.