วันที่

12 พ.ย.

เวลา

09:30 - 15:00

กองความปลอดภัยแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :0-2448-9128-39 ต่อ 717

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.