ติดต่อเรา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันและเวลาเปิดทำการ

จันทร์ และ ศุกร์ เวลา   08.00 – 16.30 น.
อังคาร,พุธ,พฤหัส เวลา  07.30 – 19.30 น.
เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา  08.30 – 15.30 น.

ที่อยู่ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 , 0 2256 4306
เว็บไซต์ : www.blooddonationthai.com
อีเมล์ : blood@redcross.or.th