ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเนื้อหา
24/09/2020ประกวดราคาซื้อถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร แบบ Top and Bottom System จำนวน 1,802,490 ชุด Download File
24/09/2020ประกวดราคาซื้อตลับนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์) สำหรับใช้ในการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 1,7350,000 ครั้ง Download File
15/09/2020สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File
15/09/2020สอบราคาจ้างงานดูแลสวน จำนวน 1 งาน Download File
15/09/2020ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 1 หัว จำนวน 13 เครื่อง (เพิ่มเติม) Download File
15/09/2020สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 15 เครื่อง Download File
09/09/2020ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 15 เครื่อง Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (FortiGate 200D, Fortigate 200E, Fortigate 200BDL, Fortigate 600C, FortiAnalyzer 200D, FortiAnalyzer 400E และ FortiWeb 600D) สำหรับใช้งานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต (ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์แถบบาร์โค้ด, ระบบเครือข่ายสัยญาณพร้อมอุปกรณ์, โปรแกรมระบบงานบางพระ, โปรแกรมจัดการและระบบฐานข้อมูล ORACLE สำหรับโปรแกรมระบบงานบริการโลหิต, และโปรแกรม YellowFin) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ และระบบการจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลขอลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ จำนวน 58 เตียง Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงแบบพกพา จำนวน 65 เครื่อง Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขนจำนวน 15 เครื่อง Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 1 หัว จำนวน 13 เครื่อง Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแนวตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 8 ตู้ Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างขนส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน Download File
24/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (KASPERSKY ENDPOINT SECURITY) จำนวน 1,800 Download File
24/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูล ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File
10/08/2020สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ Epoxy อาคารผลิตและอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File
05/08/2020ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะเก็บโลหิต (Simple diversion pounch with blood collection needle) จำนวน 460,000 ชุด Download File
03/07/2020ประกวดราคาจ้างออกแบบ และผลิตระบนน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการผลิตยา (RO-EDI) จำนวน 1 ชุด Download File
02/07/2020ประกวดราคาซื้อหลอดพลาสติกสำหรับเก็บตัวอย่างโลหิต 3 รายการ Download File
02/07/2020ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้วสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1,300,000 ชิ้น Download File
02/07/2020ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บเกล็ดเลือด (Platelet Addditive Solution : PAS) จำนวน 151,200 ถุง Download File
02/07/2020ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG-C3d polyspecific Download File
01/07/2020สอบราคาซื้อก๊อสพับ 2"x2" 12 ชั้น 2 ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,000,000 ซอง Download File
01/07/2020ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ (์Normal Saline Solution) จำนวน 120,000 ถุง Download File
01/07/2020ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG,-C3d: Polyspecific สำหรับตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง จำนวน 19,900,000 Test Download File
01/07/2020ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 70,000,000 เม็ด Download File
01/07/2020ประกวดราคาซื้อแผ่นฮีโมโกลบิน จำนวน 1,300,000 แผ่น Download File
30/06/2020ประกวดราคาซื้อตู้แช่เย็นใช้สำหรับเก็บเลือด อุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส จำนวน 8 ตู้ Download File
23/06/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-S (IgG) จำนวน 280 มิลลิตร และ Anti-s (IgG) จำนวน 280 มิลลิลิตร Download File
23/06/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Fya จำนวน 1,000 มิลลิลิตร Download File
23/06/2020ประกวดราคาซื้อน้ำยา Anti-Dia (IgG) จำนวน 1,000 ลิตร Download File
22/05/2020ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี Download File
15/05/2020สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แบบยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 ตู้ Download File
15/05/2020ประกวดราคาซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม (WHOLE LEUKOCYTE REMOVAL FILTER) จำนวน 50,000 อัน Download File
15/05/2020ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาแอนติซีรัม ขนาด 10 มิลลิลิตร จำนวน 500,000 ชุด Download File
15/05/2020สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 5 เครื่อง Download File
15/05/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Fyb (IgG) จำนวน 1,000 ลิตร Download File