ลงนามถวายพระพร

 
 
 
 
ขอบคุณที่ร่วมลงนาม
คำถวายพระพรทั้งหมด 1616 ข้อความ.
ขอทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า สุมิณชา อินยา
ขอทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า สุมิณชา อินยา
ขอทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า สุมิณชา อินยา
ขอทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า สุมิณชา อินยา
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ชานัญชิตา เรืองทอง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุดสาคร สว่างแก้ว
ขอให้พระทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า Adisak Jeaprasert
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยแข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า อัญชลี แท่นมณี
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐทิชา. ขันติิเจริญธรรม
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภาดา เกลี้ยงขาว
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชะโลม. ขันติเจริญธรรม
ข้าพระพุทธเจ้า นายวชิรวิชญ์ สมุติรัมย์
ขอให้พระองค์สุขภาพแข็งแรง มีพระชนอายุยืนยาว
ข้าพระพุทธเจ้า ธิดารัตน์ กิติวรรณวนิช
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ปวงประชา ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า รติรัตน์ แซ่ลิ่ม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นส ภารณัฐ นวลมังสอ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นส ภารณัฐ นวลมังสอ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยนุช ศรีสว่าง
ขอพระองศ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางนทีภร สาสสมัย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นส ภารณัฐ นวลมังสอ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นส ภารณัฐ นวลมังสอ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นส ภารณัฐ นวลมังสอ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญญา พฤกษยาชีวะ
ขอพระบารมีแผ่ไพศาล คุ้มครอง ผองไท ทุกผู้ทุกนาม ขอพระองค์ทรงมีพระชมนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระพุทธเจ้า นางสาวโสภิต ศิลปเจริญและครอบครัว
ข้าพระพุทธเจ้า โสภิต ศิลปเจริญและครอบครัว
ขอทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย เชาว์ฤทธิ์ ภูมิมณี
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร อินทุมาร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อนุกูล พีรพลานันท์
ขอ​พระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า​ ​นาย​สุ​ธน​ พัน​จันทร์​
ข้าพระพุทธเจ้า นาย​สุ​ธน​ พัน​จันทร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายสนัฐชัย ทาเงิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ผุสดี คันธา
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวเอกสุภาพันธุ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยนุช ศรีสว่าง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ณภัทร มงคลศุภวาร
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นิยม ศรีชัย
ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุดสาคร สว่างแก้ว
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ปราศจาคโรคภัยมาแพ้วพาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าจะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นข้าราชการที่ดีตลอดไป
นางพรรณี. พุ่มสุข หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
ข้าพระพุทธเจ้า พรรณี. พุ่มสุข
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธ นายเศกสรรค์ วัฒนพิทักษ์
ข้าพระพุทธเจ้า เศกสรรค์ วัฒนพิทักษ์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่า เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ รุ่น 9
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายญาณทัศน์ บุญทศและครอบครัว
ข้าพระพุทธเจ้า นายญาณทัศน์ บุญทศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า สายฝน