หนังสือครบรอบ 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย