ผู้บริจาคโลหิตที่เข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิธีการผ่าตัด สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

🔴การผ่าตัดเล็ก เป็นการผ่าตัดที่ใช้ยาชาเฉพาะที่ เสียโลหิตไม่มาก เช่น ผ่าตัดฝีเฉพาะจุด ผ่าตัดเสริมจมูก ผ่าตัดฟันคุด เป็นต้น หลังแผลหายดีแล้วและไม่มีอาการอักเสบ เว้น 7 วัน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ 🔴การผ่าตัดใหญ่ เป็นการผ่าตัดที่ต้องดมยาสลบ และมีการใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้แก่ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าคลอดบุตร เป็นต้น หลังแผลหายดีแล้ว เว้นการบริจาคโลหิต 6 เดือน หากต้องรับโลหิตด้วย ต้องเว้นการบริจาคโลหิต 1 ปี

 

วิดีโอเกี่ยวข้อง