Animation รณรงค์บริจาคโลหิต ชุด “หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

การบริจาคโลหิต 1 ถุง สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต เพราฉะนั้นการบริจาคโลหิตจึงเป็นเรื่องจำเป็น #บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน #การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น

วิดีโอเกี่ยวข้อง