การบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ตอน การบริจาคพลาสมา

ทราบหรือไม่ การบริจาคพลาสมา มี 2 แบบด้วยกัน 1.การบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปผลิตเป็นเซรุ่มรักษาโรค ได้แก่ เซรุ่มไวรัสตับอักเสบ บี เซรุ่มพิษสุนัขบ้า ผู้บริจาคต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันก่อนบริจาค และต้องเข้าโครงการบริจาคพลาสมาอย่างน้อย 3 ปี 2.การบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปผลิตเป็นยารักษาผู้ป่วยโรครุนแรงและเรื้อรังต่างๆได้แก่ Factor VII, IVIG และ Albumin ผู้บริจาคไม่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วิดีโอเกี่ยวข้อง