การบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ตอนการบริจาคเกล็ดเลือด

การบริจาคเกล็ดเลือด (Single Donor Platelets) จะบริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนอัตโนมัติ เพื่อแยกเกล็ดเลือดออกจากเม็ดเลือดแดง ส่วนประกอบอื่นๆ จะถูกกลับคืนเข้าสู่ร่างกาย ใช้เวลาในการบริจาค ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง สามารถบริจาคได้ทุก 1 เดือน การบริจาคเกล็ดเลือด จะนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ มีปัญหาเลือดออกไม่หยุด เช่น โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจำนวนมาก เช่น การผ่าตัด อุบัติเหตุ เป็นต้น

วิดีโอเกี่ยวข้อง