การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 (ISBT Bangkok 2019)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

ISBT Bangkok 2019

 

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สมาคมโลหิตวิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 (30th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) 2019) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานค

 

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับเลือกจาก International Society of Blood Transfusion ให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 จากผลสำเร็จอย่างงดงามจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 16 (XVI Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion) เมื่อปี พ.ศ. 2548 การประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกผู้ที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือด กว่า 110 ประเทศทั่วโลก ได้เชื่อมโยงงานบริการโลหิตร่วมกันกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการโลหิตซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านงานบริการโลหิต อีกทั้งส่งเสริมและรักษามาตรฐานระดับสูง ในด้านจริยธรรมทางการแพทย์และงานบริการโลหิต พร้อมสนับสนุนงานบริการโลหิตที่มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วโลก การประชุมฯ ในครั้งนี้ จะมอบประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ให้กับผู้เชี่ยวชาญหน้าใหม่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการโลหิต และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ISBT และได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และการประชุม ISBT เปิดรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากการประชุม สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1821 หรือ https://isbtweb.org/bangkok/registration

                                          
 

วิดีโอเกี่ยวข้อง