โปรดประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนมาบริจาคโลหิต

 

โปรดประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนมาบริจาคโลหิต

หากเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ให้งดบริจาคโลหิต ดังนี้

1. มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
2. เดินทางกับมาจากต่างประเทศ ภายใน 4 สัปดาห์
3. ทำงาน ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ภายใน 4 สัปดาห์
4. ไปยังสถานบันเทิง หรือสถานที่แออัด ภายใน 4 สัปดาห์
5. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 4 สัปดาห์
6 เพิ่งหายจากไข้ไวรัส COVID-19 ภายใน 4 สัปดาห์
 
**ขอความร่วมมือ**
-ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์
-ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต
 
การ์ดอย่าตก!!
-สวมหน้ากากอนามัย
-ล้างมือบ่อยๆ
-รักษาระยะห่าง-
 
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
 
มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 คลิก
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
 
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ของปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
 
วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
 
ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
 
สถานที่รับบริจาคโลหิต

   

วิดีโอเกี่ยวข้อง