กาชาดเปิดลงทะเบียนออนไลน์ผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว กลับมาเป็น Hero ด้วยความสมัครใจ บริจาคพลาสมาช่วยผู้ป่วย COVID-19

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้ป่วยโรค COVID-19  ที่หายแล้ว กลับมาเป็น Hero บริจาคพลาสมา นำไปรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง  จำเป็นต้องรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ  สามารถลงทะเบียนได้แล้ว 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป     

          รศ.พญ. ดุจใจ  ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายดีแล้ว กลับมาบริจาคพลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัส COVID-19 โดยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่หายแล้ว เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้ และพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ใด ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วสร้างขึ้นมาเองได้เท่านั้น

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ดำเนินการขอรับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเชิญชวนผ่านสื่อมวลชน สื่อ Social media และสื่ออื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 นั้น ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยขอให้แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และในขณะเดียวกัน ได้ประสานไปยังโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 เพื่อช่วยเชิญชวนผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย    

          ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว มีความประสงค์บริจาคพลาสมา จำเป็นต้องรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์  เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ เป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายไม่มีอาการแล้ว ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วัน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้ว อายุ 17 ปีบริบูรณ์- 60 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม  ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

          ผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้วต้องการบริจาคพลาสมา   ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายคัดกรอง ในรายละเอียดต่อไป 

                         ******************************          

                                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563

วิดีโอเกี่ยวข้อง