เสวนาหัวข้อ “สงกรานต์เย็นใจ บริจาคโลหิตเป็นน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย ลดให้โลหิต”

เสวนาหัวข้อ “สงกรานต์เย็นใจ บริจาคโลหิตเป็นน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย ลดให้โลหิต” ในพิธีเปิด โครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” โดย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นางนันทรัตน์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือความปลอดภัยบนท้องถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อาร์ม – พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วิดีโอเกี่ยวข้อง