วันที่

07 กันยายน

เวลา

09:00 - 11:30

บริษัท ไลท์ออนอิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2 รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2533 1208-16 ต่อ 319

สถานที่เจาะ : หน้าบริษัท

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.