วันที่

05 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 831 3518

สถานที่เจาะ : ห้องโถงรับรองชั้น 1 มุม A