วันที่

24 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670 /1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2279 7000 ต่อ 11268

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมคุณพ่อเปาโล ชั้น 11