Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

02 Oct 2019

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 378 9204

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2