โรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่

25 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2755 1183

สถานที่เจาะ : อาคารกายภาพ ห้องประชุม ชั้น 7 R2