วันที่

17 Nov

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขารามคำแหง 24

536/1 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2033 6950 Ext. 116

สถานที่เจาะ : ลานบริเวณเคาน์เตอร์ ด้านหน้า ชั้น 1