วันที่

04 Nov

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาเวสต์เกต

199,199/1,199/2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ :0 2102 7999 ต่อ 1320

สถานที่เจาะ : หน้าประตูร้านยูนิโคล่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.