Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

02 Jun 2020

Time

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาบางนา

1090 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 725 5080

สถานที่เจาะ : ด้านหน้า KFC