วันที่

01 Jul - 02 Jul

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

199,199/1,199/2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ :0 2102 7999 ต่อ 1323

สถานที่เจาะ : หน้าประตูร้านยูนิโคล่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.