วันที่

09 Jan - 15 Jan

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2022 2440

สถานที่เจาะ : อาคาร Class Wing ชั้น 2