วันที่

17 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารเวฟเพลส

55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 655 4425-8

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารเวฟ เพลส ฝั่งถนนวิทยุ