วันที่

03 May

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด

496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2256 9111

สถานที่เจาะ : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3