วันที่

25 Jan - 26 Jan

เวลา

11:00 - 15:00

ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

289 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 434 0448 ต่อ 8343

สถานที่เจาะ : ชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.