วันที่

04 กันยายน

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

9/99 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2761 5999 ต่อ 2233

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.