วันที่

23 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานศาลปกครอง

120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 141 0915

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมสัมนา 1 ชั้น B1