วันที่

05 Jul - 06 Jul

เวลา

09:00 - 19:00

สามย่านมิตรทาวน์

197/2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 764 6200

สถานที่เจาะ : ลานโปรโมชั่น ชั้น G (หน้าร้าน Muji)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.