วันที่

02 Jun

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. สหยูเนียน เขตลาดพร้าว

142 ซอยจันทิมา (ลาดพร้าว 80) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 514 7503

สถานที่เจาะ : โรงอาหาร