วันที่

15 Oct - 16 Oct

เวลา

09:00 - 15:00

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

6/599 พหลโยธิน  52 แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2972 6111-8  ต่อ 262

สถานที่เจาะ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.