Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

01 Mar 2020

Time

11:00 - 15:00

ลูกเสือชาวบ้านเขตประเวศ

51 ซ.อ่อนนุช 88 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 354 6566

สถานที่เจาะ :สวนสุขภาพ ใต้ทางด่วนเขตประเวศ